Węgiel

Węgiel, pochodzący z syberyjskiej części Rosji klasyfikowany jest w czołówce węgli energetycznych świata. Świadczą o tym takie parametry jak wysoka kaloryczność oraz niska zawartość siarki i popiołu.
Spalanie węgla o powyższych właściwościach powoduje zmniejszenie kosztów związanych z utylizacją popiołu,
opłatami ekologicznymi oraz wytwarzaniem energii w przeliczeniu na jednostkę.


Węgiel Kostka – Luz


Granulacja 100-200mm
Kaloryczność 24 MJ
Popiół do 7%
Siarka do 0,5%
RI <5
Części lotne >35%

Orzech – Luz


Granulacja 50-100mm
Kaloryczność 24 MJ
Popiół do 7%
Siarka do 0,5%
RI <5
Części lotne >35%

Miał węglowy – Worek 25kg


Granulacja 0-20mm
Kaloryczność 22 MJ
Popiół do 14%
Siarka do 0,5%
RI <5
Części lotne >35%

Orzech drobny – Worek 25kg


Granulacja 30-55mm
Kaloryczność 22 MJ
Popiół do 14%
Siarka do 0,5%
RI <5
Części lotne >35%