Wiosenne Targi Ogrodnicze i Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Szepietowie 04.2024r